dijous, 6 de febrer de 2014

Prova per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat de diversos idiomes. Convocatòria ordinària

Prova per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat de diversos idiomes. Convocatòria ordinària

El Departament d'Ensenyament organitza les proves ordinàries per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi i el certificat de nivell avançat de diversos idiomes corresponents al curs 2013-2014. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa.

La inscripció dóna dret a fer un únic examen que consta d'una prova escrita i una prova oral.

Per presentar-se a les proves cal acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO (o nivell equivalent) i tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l'any de la inscripció a la prova. Només han de fer la inscripció les persones candidates de règim lliure. No es pot tenir simultàniament la condició d'alumne oficial als ensenyaments presencials el curs acadèmic 2013-2014 o als ensenyaments a distància el segon semestre del curs 2013-2014, i d'aspirant de règim lliure del mateix idioma.

Un mateix aspirant no pot inscriure's a les proves de nivell intermedi i nivell avançat d'un mateix idioma en la mateixa convocatòria.

La quantitat de places màximes ofertes es fixa d'acord amb les disponibilitats d'espai i de professorat de cada EOI. La inscripció es cobreix d'acord amb l'ordre de demanda i es tanca en el moment que es cobreixen les disponibilitats màximes de cada centre.

Calendari

  • Inscripció: del 25 de febrer (a partir de les 9 h) fins al 28 de febrer de 2014

  • Termini per pagar la taxa d'inscripció: fins al 3 de març de 2014, abans de les 22 hores
  • Publicació de la llista provisional de persones inscrites: a partir de l'11 de març de 2014
  • Data límit per comunicar (al telèfon 012 o al Departament d'Ensenyament) errades en les dades de la inscripció: 14 de març de 2014
  • Data límit per comunicar (al Departament d'Ensenyament) errades en les dades personals: 14 de març de 2014
  • Termini per presentar la documentació al centre: des de la inscripció fins al 19 de març de 2014
  • Publicació de la llista definitiva de persones inscrites: a partir del 21 de març de 2014
  • Prova escrita i prova d'expressió i interacció oral: consulteu Dates i horaris de les proves
  • Publicació dels resultats de les proves: 27 de juny de 2014
  • Termini per presentar reclamacions: des de la publicació dels resultats fins al 30 de juny de 2014 a les 12 hores

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada