diumenge, 25 de juny de 2017

CaixaBank selecciona jóvenes titulados en diferentes localidades de España

CaixaBank selecciona jóvenes titulados en diferentes localidades de España

por MarcaEmpleo
CaixaBank es un grupo financiero del mercado español, integrado por negocio bancario, actividad aseguradora e inversiones en bancos internacionales y en empresas líderes del sector servicios. CaixaBank tiene la mayor base de clientes en España, con 14 millones, y es el banco principal para 1 de cada 4 clientes en España. La entidad cuenta con …

dissabte, 24 de juny de 2017

CURSOS FORMACIÓ OCUPACIONAL 100% SUBVENCIONATS

Tadel Formació   organitza aquest cursos de Formació Ocupacional:Idiomes:                                        
-          Francès. Gestió Comercial
-          Anglès. Gestió Comercial

Certificats de Professionalitat:

-          Certificat de professionalitat de Desenvolupament de productes editorials multimèdia
-          Certificat de professionalitat de Disseny de productes gràfics
-          Certificat de professionalitat de Confecció i publicació de pàgines web
-          Certificat de professionalitat de Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web

Les inscripcions es realitzaran abans del 28/07 per iniciar directament al tornar de les vacances. TADEL FORMACIÓ

T 93 245 29 22 

Ayuda de 430 euros para jóvenes que suscriban un contrato de formación y aprendizaje

Ayuda de 430 euros para jóvenes que suscriban un contrato de formación y aprendizaje

por MarcaEmpleo
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado que el Gobierno planteará a los interlocutores sociales y las comunidades autónomas la próxima semana un nuevo paquete de medidas para jóvenes menores de 30 años con mayores dificultades de inserción laboral, consistente en una ayuda económica de acompañamiento de aproximadamente 430 euros al …

divendres, 23 de juny de 2017

projecte “ Activa el teu futur ” per a pesones majors de 30 anys

projecte “ Activa el teu futur , amb l’objectiu principal de facilitar la inserció laboral per aquelles persones majors de 30 anys, que es troben en situació d’atur durant un llarg període (mínim 12 mesos en els últims 18 mesos). 

Els hi oferim la possibilitat de formar-se com a dependent/a d’una botiga de menjar preparat  donant resposta a les possibilitats d’ocupació que es generen a les Botigues Menja Futur, entre d’altres.

Per facilitar el seu retorn al mercat laboral, el projecte es desenvoluparà mitjançant 3 etapes:

-          Acollida i diagnòstic ocupacional: establirem els objectius a desenvolupar durant el projecte segons els seus interessos i motivacions personals. Es duran a terme entrevistes individuals per crear un espai de confiança on puguem identificar els aspectes a millorar en el seu procés d’inserció laboral, i quines són les potencialitats que es presenten. D’aquesta manera pactarem conjuntament l’itinerari individualitzat a executar en la segona fase.
-          Execució Itinerari individualitzates duran a terme les accions de tutorització, d’orientació i de formació tenint en compte les necessitats i les motivacions de cada participant.
-          Inserció laboral: es realitzarà l’acompanyament i recolzament de la persona en la seva incorporació en el món laboral. Els que hagin fet la formació en Atenció al client i vendes en botigues de productes d’alimentació es podran incorporar a les nostres botigues Menja Futur.


Els requisits per participar en aquest projecte són:

-          Estar inscrit en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’Ocupació i estar desocupat/da com a mínim 12 mesos en els 18 mesos anteriors a l’inici del projecte.
-          Ser major de 30 anys.
-          Tindran preferència aquelles persones que es trobin en situació de vulnerabilitat/ risc d’exclusió social.
-          Tenir MOTIVACIÓ, EMPENTA I MOLTES GANES per tornar al món laboral.

Els participants rebran un ajut econòmic per assistència i participació.Contacte:

93.302.19.27
608.657.395