dissabte, 1 de febrer de 2014

Convocatòria oberta per la Borsa de treball de personal docent de Barcelona

Convocatòria oberta per la Borsa de treball de personal docent de Barcelona

Les sol·licituds es poden presentar fins al 6 de febrer

Si vols treballar com a docent als centres de titularitat municipal de Barcelona ara tens una nova oportunitat, ja que el Consorci d'Educació ha ampliat la borsa de treball del 23 de gener al 6 de febrer per a PMU (Educació primària Música), PAN (Educació primària Anglès) i ALL (Audició i llenguatge).
Pots presentar-te si acredites una titulació de Grau universitari, per impartir els ensenyaments de PMU Educació primària música, PAN d’Educació primària Anglès i All Audició i llenguatge.
Si t'interessa aquesta convocatòria has de presentar a l’Oficina d’Atenció i Registre abans del 6 de febrer la documentació següent:
  • Sol·licitud degudament emplenada
  • Currículum
  • Documentació justificativa dels requisits i els mèrits al·legats.
  • Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) vigent o del document acreditatiu de la seva nacionalitat per als no espanyols.
  • Declaració jurada o promesa de no haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques (consta en la mateixa sol·licitud).
A la web del Consorci trobaràs tota la documentació referent al concurs:


font: www.barcelonesjove.net

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada