diumenge, 30 de desembre de 2012

Qué es RSS?


Qué es RSS?


El RSS Really Simple Syndication es un método muy sencillo  para consultar noticías, ofertas, nuevos posts en blogs,etc. sin tener que acceder continuamente a la Web para consultar.
 La información actualizada se muestra de forma automática en el lector de RSS cuando se produce una actualización.

¿Cómo funciona?

Si desea utilizar usted este servicio puede hacerlo mediante las siguientes opciones:
  • La instalación de un programa conocido como lector o agregador de RSS, por ejemplo RSS ReaderFeedreader o Feed Demon.
  • Haciendo uso de cualquier lector RSS online como puede ser Netvibes oGoogleReader.
  • A través de su navegador web o del programa de correo electrónico

UUUna de las actividades más importantes  que debe realizar una persona que busca empleo, es procurar mantenerse informado. A menudo me preguntan  cual es la mejor manera de hacerlo, de acceder de manera eficaz y rápida a la ingente información que aparece cada día en la web a través de  Blogs, Prensa digital, páginas web…. etc. Por espero que os sirva de ayuda este post:


En este videotutorial aprenderás cómo recibir actualizaciones inmediatas de tus páginas webs favoritas gracias a las suscripciones RSS y a organizar toda la información de manera eficaz usando la herramienta gratuita Google Reader. En 3 minutos podrás:

  • Darte de alta en Google Reader
  • Configurar tu cuenta
  • Instalar el botón de Google Reader en tu barra de navegación
  • Suscribirte a una serie de fuentes preferidas
  • Organizar tus fuentes en carpetas
Font: Marca Empleo

dissabte, 29 de desembre de 2012

APRENDRE CATALÀ

LLOCS ON APRENDRE CATALÀ A SANTA COLOMA:


CNL l'HEURA
Rambla Sant Sebastià, 98-100 (5 planta)
Tel. 93  468 4048


CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS FONDO
Rambla Sant Sebastià, 98-100 (2, 3 i 4 planta)
Tel. 93 3866732CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS SINGUERLIN
Almogàvers, 28
Tel. 93 391 0306

BLOG D'UTILITAT

Potser un pot interessar aquest blog: http://treballemperlaformacio.blogspot.com

PROVES ACTIC A SANTA COLOMA

PROVES ACTIC:


Què és l’ACTIC?

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat són telemàtics, encara que la prova s’ha de fer en un centre col·laborador autoritzat per la Generalitat. Hi ha més de 300 centres distribuïts per tot Catalunya amb molta diversitat d’horaris. No cal esperar cap convocatòria per inscriure’s a la prova.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (bàsic o mitjà o avançat) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració.


Característiques de l’ACTIC 

L'ACTIC avalua la competència digital de la persona i no les habilitats en l’ús de productes informàtics concrets (dispositius, programari...). Incorpora el coneixement de conceptes essencials relatius a la societat de la informació, la cultura digital i les bones pràctiques (orientades a l’eficiència, l’ergonomia, el medi ambient i el respecte als drets i al treball de les altres persones).

L'ACTIC considera les tecnologies de la informació i la comunicació no solament com a tecnologies, sinó en el vessant de comunicació, informació i societat en xarxa.

L'ACTIC entén les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals la persona pot aprendre constantment i adaptar-se de manera dinàmica a un entorn canviant.A Santa Coloma podeu fer proves ACTIC a:

CFA Singuerlín  Carrer Almogàvers 28  08924 
    
 The Corner Centre D'estudis  Carrer Sant Silvestre 35  08922     
 TAU FOR&MAR, SCCL  Rambla Sant Sebastià 38-40 local  08922

Més informació:
www.gencat.cat

dijous, 27 de desembre de 2012

La Fundación Mapfre ofrece 300 becas de formación para desempleados


La Fundación Mapfre ofrece 300 becas de formación para desempleados
La Fundación Mapfre ha puesto en marcha la convocatoria de 300 becas de formación para la realización de 30 cursos de especialización en seguros, gerencia de riesgos, prevención y medio ambiente dirigida a personas en situación de desempleo y residentes en España.

Més informació: www.portalparados.es

WEB D'UTILITAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Aquesta informació  pot ser d'utilitat per a persones amb discapacitat.

OFERTES EURES


Per tal de facilitar la tasca de totes aquelles persones que estan fent recerca de feina a l’Espai Econòmic Europeu, la Xarxa EURES estatal publica les ofertes i convocatòries a nivell europeu que considera d’especial interès per a aquestes persones usuàries

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) www.sepe.es
Per accedir-hi, podeu seguir l’enllaç:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/index.html

Prova per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat de diversos idiomes. Convocatòria ordinària (juny)


Prova per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat de diversos idiomes. Convocatòria ordinària (juny)
El Departament d'Ensenyament organitza les proves ordinàries del curs 2012-2013 per a l'obtenció delcertificat de nivell intermedi i el certificat de nivell avançat de diversos idiomes. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa.

La inscripció dóna dret a fer un únic examen que consta d'una prova escrita i una prova oral.

Per presentar-se a les proves cal acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO (o nivell equivalent) i tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l'any de la inscripció a la prova. Només han de fer la inscripció les persones candidates de règim lliure.

La quantitat de places màximes ofertes es fixa d'acord amb les disponibilitats d'espai i de professorat de cada EOI. La inscripció es cobreix d'acord amb l'ordre de demanda i es tanca en el moment que es cobreixen les disponibilitats màximes de cada centre.
Calendari
·         Inscripciódel 25 de febrer (a partir de les 9 h) fins a l'1 de març de 2013.
·         Termini per pagar la taxa d'inscripció: fins al 4 de març de 2013.
·         Publicació de la llista provisional de persones inscrites: a partir del 12 de març de 2013.
·         Data límit per comunicar (al telèfon 012 o al Departament d'Ensenyament) errades en les dades de la inscripció: 15 de març de 2013.
·         Data límit per comunicar (al Departament d'Ensenyament) errades en les dades personals: 15 de març de 2013.
·         Publicació de la llista definitiva de persones inscrites: a partir del 20 de març de 2013.
·         Termini per presentar la documentació al centre: des del moment de fer efectiu el pagament de la taxa fins al 5 d'abril de 2013.
·         Prova escrita i prova d'expressió i interacció oral: consulteu Dates i horaris de les proves.
·         Publicació dels resultats de les proves: 27 de juny de 2013 (a partir de les 12 hores), també es publica a l'EOI on s'ha fet la prova.
·         Termini per presentar reclamacions: des de la publicació dels resultats fins al 28 de juny de 2013.


Dates i horari de les proves


Horari

·         Convocatòria de matí: 9.30 hores. La prova comença a les 10 hores.
·         Convocatòria de tarda: 15.30 hores. La prova comença a les 16 hores.

Dates de les proves escrites

Certificat de nivell intermedi
·         Alemany: 5 de juny de 2013, a la tarda.
·         Anglès: 31 de maig a la tarda o 6 de juny al matí (la persona aspirant de règim lliure ha de comprovar durant el mes de maig a l'EOI on s'ha d'examinar a quina convocatòria s'ha de presentar).
·         Àrab: 6 de juny de 2013, a la tarda.
·         Espanyol per a estrangers: 5 de juny de 2013, al matí.
·         Francès: 4 de juny de 2013, a la tarda.
·         Italià: 6 de juny de 2013, a la tarda.
·         Rus: 10 de juny de 2013, a la tarda.

Certificat de nivell avançat
·         Alemany: 18 de juny de 2013, a la tarda.
·         Anglès: 14 de juny de 2013, a la tarda.
·         Àrab: 18 de juny de 2013, a la tarda.
·         Espanyol per a estrangers: 14 de juny de 2013, al matí.
·         Francès: 10 de juny de 2013, a la tarda.
·         Italià: 14 de juny de 2013, a la tarda.
·         Rus: 19 de juny de 2013, a la tarda.


Més informació: www.gencat.cat

CONVOCATÒRIA PER INSCRIURE’S A LA BORSA DE TREBALL DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA PER A LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DE CARÀCTER TEMPORAL1. Objecte de la convocatòria
És objecte d'aquesta convocatòria disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants, substitucions o qualsevol altra situació que es produeixi al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)


3. Estructura de la borsa: categories professionals
La borsa de treball estarà constituïda amb les persones que constin admeses a les categories professionals següents:

Tècnic de normalització lingüística (TNL)
Administratiu/va
Telefonista - recepcionista
Conserge
4.4. Termini de presentació
El termini per a la presentació del full d’autobaremació (per als participants de la borsa vigent i per als nous participants) serà el 6 de gener de 2013 a l’adreça de correu electrònic gestio.llocs@cpnl.cat

5. Resolució de la convocatòria
5.1. El dia 21 de gener de 2013 es farà pública, al web del CPNL, a l’espai habilitat per la borsa de treball www.cpnl.cat/personal la llista provisional de les persones admeses i excloses amb la puntuació provisional. 

Més informació: www.cpnl.cat


  SERVEIS CENTRALS DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA ( C/ MALLORCA , 272, 8a PLANTA , TEL. 93 272 31 00 DE BARCELONA )

dimecres, 26 de desembre de 2012

Un método Completo de Orientación Profesional.

 Un método Completo de Orientación Profesional.


by MarcaEmpleo

Material imprescindible en nuestra biblioteca del Empleo. Esta semana os envío la archiconocida  "Guía del Empleo en 40 pasos" que publica Alfonso Alcántara  ( Coach y consultor en empleo 2.0, desarrollo profesional, redes sociales y productividad) . En este manual, hace un repaso a todos y cada uno de los detalles que debemos conocer para acercarnos, con más garantía de éxito,  al mercado laboral.
_______________________________________________________
Tu empleo en 40 pasos (TE40P) es un manual aplicado de orientación profesional (incluye una guía para el profesional y otra para el usuario) que desarrolla una metodología sistemática de asesoramiento para la búsqueda de empleo y la planificación de la vida profesional.
Ésta es la versión original de TE40P lo que significa que algunos capítulos contienen información obsoleta que cada profesional debe actualizar. Estos materiales los estoy actualizando capítulo a capítulo pero voy despacio, así que mientras tanto espero que sus contenidos tal cual están os sean de utilidad y confío en recibir vuestros comentarios y sugerencias.
En sus “páginas” encontrarás consejos, tal vez demasiados, herramientas y casos reales relacionados con la planificación de la carrera, la toma de decisiones, el establecimiento de objetivos profesionales, todas las técnicas y herramientas de búsqueda de empleo, la elaboración del curriculum vitae, la preparación de las entrevistas de trabajo y la selección de personal en general, etc.
TODOS LOS PASOS DE TE40P

programes d’acompanyament a la inserció adreçats a persones amb diversitat funcional i malalties mentals.


Grameimpuls inicia dos programes d’acompanyament a la inserció adreçats a persones amb diversitat funcional i malalties mentals.


Els nous programes tenen com a objectiu inserir a les persones participants en el mercat de treball mitjançant el disseny de l’itinerari laboral, l’acompanyament a la inserció i el seguiment en el lloc de treball. Un total de 15 beneficiaris podran participar d’aquests projectes, que es desenvoluparan en col·laboració amb les empreses del territori interessades en la participació i suport a l’acompanyament a la inserció de les persones amb diversitat funcional i malalties mentals.

Aquests projectes tenen un pressupost de 73.038,89€ i estan cofinançats per la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i gestionats per Grameimpuls.

CURS FORMACIÓ OCUPACIONAL: ACTIVITATS DE FLORISTERIA

Cursos subvencionats

Activitats de floristeria  500 hores 

Del 28 de gener a l’11 de juliol de 2013, 
de dilluns a divendres, de 15 a 20 hores

Mòduls:
Organització de la neteja i del manteniment de les instal·lacions, equips, màquines i eines. 30 hores
Organització i realització de les activitats pròpies del taller i del magatzem. 40 hores
Realització i muntatge d’aparadors i exposicions a la sala de vendes d’una floristeria. 30 hores
Realització de composicions florals em recipients i lligades. 50 hores
Elaboració de composicions florals funeràries i commemoratives. 30 hores
Realització de composicions nupcials. 30 hores
Realització de composicions florals per Nadal i altres campanyes específiques. 40 hores
Realització i manteniment de composicions amb plantes naturals. 30 hores
Realització i manteniment de composicions amb flors i/o plantes artificials i/o preservades. 30 hores
Realització de decoracions i/o ambientacions en grans espais. 40 hores
Tècniques de venda i informació de productes i serveis de floristeria. 90 hores
Formació complementària. 20 hores
Mòdul de pràctiques professionals no laborals. 40 hores

  1. Els cursos són subvencionats pel SOC i el FSE
Més informació:
Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. - Carrer Major de Mercabarna, 76, 3a planta. 08040 Barcelona
Telèfon: 93.556.34.56, de 8 a 14:30 hores – www.mercabarna.cat  - formacio@mercabarna.cat

Sabies que... pots estudiar de franc a la Universitat de Harvard?


Sabies que... pots estudiar de franc a la Universitat de Harvard?

Sabies que... pots estudiar de franc a la Universitat de Harvard?
Autor: Ed Yourdon
O a la Universitat d’Stanford, o a la Universitat d’Edinburgh i a moltes més universitats de prestigi d’arreu del món? Des de cursos de seguretat digital fins a cursos sobre la història del món o psicologia, trobaràs cursos de totes les disciplines i especialitats. No t’ho creus? Continua llegint i t’ho expliquem.
L’aprenentatge en línia, més conegut com "e-learning", s’ha consolidat totalment a la xarxa, malgrat que encara és un fenomen novedós. Des de la iniciativa pública o privada s’ofereix un amplíssim ventall de cursos a distància per internet, homologats o no homologats, tot i que la majoria són de pagament.
Però un nou concepte està fent trontollar l’univers de l’aprenentatge en línia:l’educació oberta, que ofereix ensenyament de qualitat i de franc.
Ara, fer cursos a les millors universitats i assistir a les classes dels millors professors sense sortir de casa, és possible.
Plataforma Coursera (https://www.coursera.org/)Coursera va ser creada per professors de la Universitat d’Stanford amb el romàntic objectiu de fer arribar l’ensenyament de qualitat a tothom, més enllà del seu lloc de procedència, classe social o econòmica.
Aquest projecte neix d’un somni idealista i quasi bé utòpic i ja compta, en aquests moments, amb el suport i la participació de 33 universitats d’arreu del món, una oferta de 206 cursos en diverses especialitats i 1.944.516 alumnes de 190 països.
MetodologiaEls cursos tenen una durada mitjana de 5 a 10 setmanes, encara que també n’hi ha de 14 setmanes. Hi trobaràs els vídeos (subtitulats) de les mateixes classes presencials que imparteixen els professors i hauràs de fer tasques setmanals que seran avaluades. Disposaràs d’eines per interactuar amb altres alumnes que realitzen el mateix curs i, quan l’acabis, obtindràs un certificat del centre universitari.
Aquest certificat no equival a cap titulació oficial, però sí que pot tenir un gran valor afegit en el teu currículum quan hagis de competir amb altres joves per un lloc de treball. Les empreses valoren molt l’interès per l’especialització i la formació continuada dels seus treballadors.
RequisitsLa inscripció només et portarà un minut. Ganes d’aprendre i ampliar coneixements, dedicar unes quantes hores setmanals i una bona dosi de força de voluntat per complir les exigències del curs, són els únics requisits que et demanen. Ah, i també parlar l’idioma en el que s’imparteixen les classes, és clar.
Altres PlataformesCoursera potser és la plataforma més potent en aquest moment per nombre d’universitats participants i cursos ofertats, però no és l’únic projecte d’ensenyament de qualitat gratuït:
-EdX: (https://www.edx.org/) és una plataforma amb una metodologia molt semblant a Coursera fruit de l’associació de l’Institut de Tecnologia de Massachusetts i la Universitat de Harvard.
Udacity: ( http://www.udacity.com/) una plataforma més especialitzada en cursos de programació.
UNED Abierta és la plataforma de cursos gratuïts de la UNED que va obrir les seves portes l’octubre de 2012 i s’adreça sobretot a la comunitat d’estudiants hispanoparlants.
Open Apps: http://open-apps.uoc.edu/index.php/ca/ és l’espai virtual de la Universitat Oberta de Catalunya on posa a l’abast d’estudiants i institucions un recull d’experiències docents i aplicacions de qualitat.


Més infpormació: www.gencat.cat

dilluns, 24 de desembre de 2012

60 REDES SOCIALES PARA BUSCAR EMPLEO. GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS


60 Redes sociales para buscar Empleo. Genéricas y Específicas.

 por MarcaEmpleo

Las redes sociales son un instrumento facilitador de información y contactos , que a la postre siempre será beneficioso para nuestra inserción laboral. Conocerlas es importante. Las redes sociales las podemos diferenciar en redes genéricas y redes sociales específicas.
Genéricas:
Específicas: