diumenge, 30 de setembre de 2012

PROGRAMACIO TALLERS CIREJ I CENTRE EUROPA JOCE / OCTUBRE


Tallers del Centre Europa Jove

Tallers del Centre d'Informació 


Més informació:Penseu que també hi ha un abossa de treball amb ofertes!!!!!

CURSOS INTENSIVOS SABADOS


ESCOLA TÈCNICA XALOC. CURSOS INTENSIVOS SÁBADOS

Próxima convocatoria de cursos. 

Se inicia el próximo 6 de octubre (sábados de 9:00 a 14:00 h). 

Para  consultar programas y contenidos, puede visitar nuestra web: http://www.xaloc.org/C5/Formaci%C3%B3%20Continuada/default.aspx

Para reservas y matrículas puede ponerse en contacto con nosotros.

Más información:   93.335.16.00 

WEB D'UTILITAT

Per accedir  a moltes pàgines de web de l'administració pública: http://masdestacados.060.es/

dimarts, 18 de setembre de 2012

OFERTES I `PRCESOS DE SELECCIÓ OBERTS PER A TREBALLAR A EUROPA

Trobareu  la informació a:  http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/procesos_seleccion.html#sele_alemania3

POST AL BLOG: http://objectiuocupacio.blogspot.com.es/

Ja us vaig recomanar aquest blog: http://objectiuocupacio.blogspot.com.es/


Moltes vegades quan ens fan preguntes referents a què volem, què necessitem o fins i tot si hem fet alguna actuació concreta, ens manquen eines o recursos que ens ajudin a donar una resposta clara i ferma. És per això que l'objectiu d'avui i dels propers posts és donar recursos corresponents als 5 blocs de preguntes (objectiu, entorn, autoconeixement, recerca i marca personal) que plantejava al darrer apunt del blog "Objectiu: preguntar per iniciar un canvi professional".  

Els recursos, eines i estratègies que m'agradaria compartir ens podran ajudar a treballar diversos aspectes que incideixen directa i indirectament en la nostra recerca activa de feina i per tant en les nostres possibilitats d'avançar en el nostre objectiu professional. 

El primer apartat de la infografia que presentava al darrer post va destinat a aquelles preguntes relacionades amb el nostre objectiu professional:

Apartat 1 de la Infografia "50 preguntes per fer-te si et planteges un canvi professional"
Versió Català - Versió Castellà
Com ja hem comentat en altres ocasions, és imprescindible que en tot procés de recerca de feina, es tingui un (o més d'un) objectiu professional clar. Esdevé un element clau que no busquem feina "del que sigui" o "de qualsevol cosa", fer-ho només provocarà que toquem masses tecles alhora, disminuint així l'atenció que posem en la recerca i aconseguint que les oportunitats d'èxit siguin molt menors. 
El més indicat és tenir clar "de què busco feina" i "per quins motius busco feina de..." podent contemplar un sol objectiu professional o més d'un, sense arribar a un nombre massa elevat (entre 2 i 3 alternatives podria ser una bona xifra). 

Quan tenim un objectiu clar; la preparació, l'elaboració del currículum, i la recerca de feina seran passos més senzills. Les actuacions estaran més focalitzades a les eines i recursos adients i per tant, estarem incrementant les nostres possibilitats de trobar una feina. 

Si ja tens el teu objectiu professional clar, els recursos i estratègies que apareixen al post et poden servir a tall d'informació, no obstant, potser pots compartir-ne alguns que a tu t'han sigut d'utilitat. Espero que en els propers posts on es tractaran altres aspectes importants de la recerca de feina, trobis eines que et siguin d'utilitat per avançar en la teva carrera professional. 

Si encara no tens clar el teu objectiu professional et recomano treballar alguns aspectes que s'amaguen darrere les 9 primeres preguntes:

Què vull fer? Què puc fer? Tenir en compte les nostres motivacions i preferències, és important a l'hora d'escollir una feina que ens motivi, ens ompli i respongui, en la mesura del possible, a les nostres necessitats i interessos. Un bon exercici si no tens clara la resposta a aquesta pregunta és fer un llistat amb els principals aspectes que t'agradaria que t'aportés la propera feina (desenvolupament professional, noves relacions, reconeixement, estabilitat laboral, etc.) tenint en compte totes les teves habilitats i capacitats. Fer-ho et pot servir per enfocar el tipus de feina que estàs buscant, o si més no, observar les ofertes al les que et presentes i analitzar si responen o no al que vols. 

Què estic disposat a fer? Tot i que actualment, és un aspecte que no contemplem gaire, donat la situació en que ens trobem, és bo que tinguem una primera idea de què és el que més ens interessa a nivell de condicions laborals i de forma realista (horari, desplaçaments, tipus de treball, condicions, etc.). Realitzar aquest exercici ens farà tenir una idea clara de què és el que busquem, i poder comparar així amb la realitat que ens presenta el mercat de treball, sabent si les nostres expectatives són reals i ajustades o no. 
Tot i fer aquest exercici, en ocasions caldrà renunciar a algunes de les idees que teniem en un principi, no obstant, és important que sapiguem des d'un inici amb quines estem disposats a ser més flexibles i amb quines serem més estrictes. Actuar d'aquesta forma, ens pot facilitar el procés de recerca de feina, així com els diversos processos de selecció als que puguem participar al llarg del temps.

Què m'agrada fer? Coneixent i tenint en compte els teus interessos pots definir el teu objectiu professional cap a una ocupació que tingui relació amb el que més t'agrada fer. 
Tu ets qui millor et coneixes i saps amb què gaudeixes més, amb què inverteixes el temps lliure; no obstant, a vegades és complicat trobar una vinculació amb la feina. Una bona eina són els tests d'interessos; recursos que mitjançant un seguit de preguntes et poden ajudar a trobar una relació entre els teus interessos i possibles ocupacions (o famílies d'ocupacions). Seguidament tens alguns citats: 
    - Test d'interessos professionals de Barcelona Activa
    - Test CLOE del SOC  
    - Test GR (Gran Recorregut) d'Educaweb
Has de tenir en compte que aquests tests i els seus resultats són orientatius. Serveixen per encaminar el pensament i començar un treball de recerca del teu objectiu. Una bona opció és poder fer algun test i alhora fer una introspecció pensant en què és el que t'agrada més fer. Per fer aquest segon exercici de forma paral·lela als testos, el Dossier per treballar els interessos i l'objectiu professional de l'Ajuntament de Tarragona et pot ser d'utilitat.

Vull/puc seguir treballant del que he fet fins ara? Aquestes preguntes van molt relacionades amb l'estat del mercat, però també amb la satisfacció que t'ha aportat la teva darrera feina. En nombroses ocasions, busquem una feina igual o molt relacionada amb la que hem fet fins el moment. Aquesta forma d'actuar no és negativa sempre i quant ens preguntem què ens ha aportat aquesta feina fins ara i què volem que ens aporti de nou. És important també, no percebre els canvis com a quelcom negatiu, sinó com a una oportunitat per aprendre i descobrir nous camps!

Quines són les meves fites? En alguns casos, sabem quin és el nostre objectiu, però sabem que per arribar-hi hem de fer una sèrie de passes intermitjes que ens poden portar un cert temps (com per exemple realitzar algun curs de formació, acumular experiència, estalviar, etc.). En el camí cap al nostre objectiu final, haurem d'assolir petites fites (buscar una feina que ens doni alguns diners per poder viure fins que no aconseguim la feina que volem, superar cursos o exàmens pendents, fer nous contactes, etc.) i és important que les tinguem clares. 
Saber quines són aquestes fites, tenir clar com les assolirem i conèixer la seva dimensió temporal; ens ajudarà a tenir clar en tot moment què estem fent, què hem de fer i perquè ho fem, aconseguint així no perdre de vista l'objectiu final i evitant caure en situacions de desànim o abandonament. 

Hi ha altres ocupacions on podria ser competent? És tan important enfocar la recerca de feina cap a un objectiu clar, com tenir alguna alternativa viable. Aquesta alternativa ens pot ajudar a tenir un "Pla B" en situacions de dificultat (ja sigui perquè el mercat de treball no afavoreix l'ocupació, o bé perquè apareixen oportunitats que no havíem contemplat). Una bona forma de cercar aquesta alternativa és conèixer en profunditat l'ocupació, veure quines variants poden existir i quines d'aquestes ens poden interessar. 
Per exemple, podem trobar una alternativa a l'ocupació que tenim com a objectiu, fixant-nos si es desenvolupa la mateixa ocupació en un sector d'activitat diferent. O bé, l'ocupació que ens interessa fusionada amb tasques i funcions pròpies d'un altre camp d'acció. 
Un recurs interessant que ens ajuda a conèixer ocupacions de nova creació, a partir d'altres ocupacions que ja existeixen és aquest que ens aporta Barcelona Activa: 
    - De les ocupacions que coneixes a les que no coneixes

En darrera instància, m'agradaria recomanar-vos un article que publicaven els companys de Barcelona Activa al blog "Barcelona Treball" titulat: "Somniar per descobrir objectius professionals" que considero interessant ja que ens dóna una altra visió del tema tractat, i ens recorda que hi ha altres formes (totalment complementàries a les aquí exposades), no tan conscients, de descobrir o de començar a identificar els nostres objectius professionals. Espero que us sigui d'utilitat!

Arribat aquest punt, i havent repassat cadascun dels elements que configuraven l'apartat "Objectiu Professional", m'agradaria conèixer i poder compartir les teves experiències. T'ha estat senzill respondre les qüestions? Quins recursos o estratègies has emprat per arribar a les respostes? Coneixes altres eines que puguin servir per determinar l'objectiu professional?

Trobaràs una recopilació dels recursos esmentats a aquest i altres posts aBanc de Recursos del blog.

FORMACIÓ EN HOSTELERIA I TURISME

El Gremi d'Hotels de Barcelona junto con D&N, Consultores·Formadores en Hostelería y Turismo, inicia un ciclo de formación. 
Importante: para los trabajadores en activo contratados en régimen general (no autónomos), el importe de estos cursos se puede bonificar a través del crédito anual que cada empresa dispone para inversiones en formación a través de la Fundación Tripartita.
 
Están previstos los siguientes cursos: 
 
- MANIPULACIÓN HIGIÉNICA DE LOS ALIMENTOS
- ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DE SERVICIO
- DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RESTAURANTES: cómo determinar el precio de venta y evaluar el rendimiento
- GOBERNANTA EJECUTIVA
- WEB 3.0: de la información a la conversación
- GESTIÓN DEL TALENTO
- IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE APPCC
 
Pasos a seguir para pre-inscribirse:
 
1. PRE-INSCRIPCIÓN:
  • Cumplimentar la FICHA Pre-Inscripción  y reenviarla al e-mail: informacion@dyn.es o por fax: 933 428 237, o bien realizar la Pre-inscripción on-line en: www.barcelonahotels.org
  • Plazas limitadas por riguroso orden de llegada (la Pre-inscripción NO significa la obtención de la plaza).
2. INSCRIPCIÓN DEFINITIVA:
  • Cuando recibamos la FICHA Pre-Inscripción, debidamente cumplimentada, nos pondremos en contacto con usted (teléfono, e-mail o sms), para informarle del procedimiento de pago.
  • La reserva de plaza se hará efectiva una vez realizado el pago.
  • Se comunicarán las inscripciones definitivas 7 días antes del inicio de cada curso.


Para cualquier información complementaria dirigirse a:
 
D&N, Consultores·Formadores en Hostelería y Turismo
Carolina Gressier
Tel.: 933 428 236  Fax: 933 428 237

PROGRMACIÓ CURSOS TARDOR - LA FORMIGA

Inscripcions obertes!

Cliqueu per tenir informació més detallada:

Ÿ TÈCNIC D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL.
Presencial – 20 hores
Coneix les principals tècniques, funcions i recursos  per realitzar les funcions pròpies de Tècnic/a d'Orientació i Inserció Laboral.
Presencial - 32 hores
Aprén les principals tècniques de comunicació i mediació especialment adients en contxtos d’interculturalitat
 
Presencial - 20 hores
Aprén les funcions i metodologies emprades pels Agents d’Acollida als diversos serveis munipals
 
DESCOMPTES (no acumulables)
- 10% amb carnet jove.

- 20 euros de descompte a cada curs per a persones en situació d'atur, membres de famílies nombroses i monoparentals , voluntaris i exalumnes de La Formiga
 
INSCRIPCIONS
Ompliu aquesta butlleta i envieu-la a info@laformiga.org, indicant el curs als que us voleu apuntar. El període d'inscripció acaba una setmana abans del començament del curs.

.
 
 
  

dilluns, 17 de setembre de 2012

INTERNET I CORREU ELECTRÓNIC - CURS PER A TREBALLADORS DEL SECTOR COMERÇ

Curs per a gent treballadora del sector comerç però s'accepten aturats.
Inici: 20/9/12
Fi: 28/9/12
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00
Més informació:
TAU FOR&MAR, SCCL
Tel: 93 386 26 97
Fax: 93 466 60 09

diumenge, 16 de setembre de 2012

OFERTES PER A TREBALLAR A EUROPA·         Selección para la región de Upper Austria: del 3 de julio al 30 de septiembre de 2012
·         Selección para Jaguar Land Rover en Reino Unido: fecha límite 31 octubre 2012

FIRA "OCÚPATE" A BARCELONA

El proper 20 de setembre es farà al Palau de Congressos de Barcelona la primera Fira Ocúpate, de desenvolupament professional i de recerca de feina.

Es faran tallers, conferències, taules rodones... on experts en recursos humans i empreses oferiran assessorament als assistents per tal que desenvolupin les habilitats i les competències necessàries per trobar feina.

Per assistir a la fira us hi heu d'inscriure prèviament, i és de franc.


Més informació:
http://www.ocupate.org/

EMPAQUETADORS PER A ALEMANYA

EMPAQUETADORS/ES PER A ALEMANYA
L’empresa Amazon Alemanya necessita empaquetadors/es per a la campanya de Nadal 2012.
Localitat del lloc de treball: Bad Hersfeld (Alemanya). A uns 150km de l’aeroport de Frankfurt.
Salari: 9,65 € bruts per hora treballada + plus de nocturnitat.
Contracte: Temporal amb opcions a contracte indefinit.
    Data d’ inici: 22 d’octubre de 2012.
    Data de finalització: 31 de desembre de 2012.

Jornada i horari: 37,5 hores setmanals. Treball a torns: 06:30-15:00, 15:00-23:30
Allotjament i transport:

Requisits de les persones candidates:

· Bon nivell de llengua alemanya (B1) o llengua anglesa (B2)
·  Educació secundària finalitzada
·  Persones en bona forma física, preparades per desenvolupar la seva feina dempeus o caminant i per carregar pesos de fins a 15 kg.
·  Capacitat de concentració.
·  Es valorarà experiència prèvia com a empaquetador/a.
·  Coneixements bàsics d’informàtica (Microsoft Office)
·  Operacions aritmètiques bàsiques.
·  Nacionalitat de la Unió Europea.

L’empresa entrevistarà en ANGLÈS O ALEMANY.
Data final de recollida de candidatures: 14 de setembre de 2012.
Lloc i data de la selecció: Barcelona, 25 i 26 de setembre de 2012. L’adreça on tindran lloc les entrevistes de selecció serà comunicada directament a les persones preseleccionades.

COM PARTICIPAR A LA SELECCIÓ
Les persones interessades hauran de registrar-se mitjançant l’aplicatiu següent: http://spe.sepe.es/convocatoriaseures

IMPORTANT
Al llarg del registre cal vincular-se a l’oferta Amazon seleccionant els camps següents:

FAMILIA PROFESIONAL = COMERCIO
CONVOCATORIA= AMAZON
PUESTO= VARIOS ALMACEN


ENTREPRENEURS WEEKEND A SOLSONA

Presentació de l’esdeveniment
Entrepreneurs Weekend
a Solsona

Dia:  19 de setembre de 2012
Hora: 15:30
Lloc : CEI Solsonès. Edifici Seminari
(Pujada del Seminari  s/n)

Activitat gratuïta


La iniciativa Entrepreneurs Weekend és un esdeveniment d’emprenedoria que tindrà lloc a Lleida els propers dies 5, 6 i 7 d’octubre. Està organitzat per emprenedors que tenen el repte d’aconseguir reunir una cinquantena d’emprenedors al voltant d’unes 7 idees o “reptes” de creació d’empresa. I tot fent-ho aportant-hi mentorització especialitzada i píndoles de formació. Els emprenedors participants s’agruparan en equips de 7 o 8 persones, i desenvoluparan les idees de creació d’empresa que hauran estat seleccionades. Durant el cap de setmana les treballaran des del punt de vista de mercat, model de negoci, pricing, prototip o estratègia de comunicació i comercialització, per acabar presentant-les davant un jurat d’empresaris i inversors el diumenge a la tarda.


Per a més informació:
CEI Solsonès
Pujada del Seminari s/n
Tel. 973481752
dissabte, 8 de setembre de 2012

SESSIÓ INFORMATIVA: programa de suport a la creació d'empreses per emprenedors amb discapacitat

SESSIÓ INFORMATIVABarcelona, 17 de setembre de 2012
El “Programa de Suport a la Creació d’Empreses per emprenedors amb discapacitat” està promogut per la Fundació Privada Prevent, en col·laboració amb la Consultoria Social Marcelo Abbad, i emmarcat dins el “Programa INICIA: per la creació d’empreses” del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Neix amb la finalitat d’oferir un acompanyament professional als emprenedors que vulguin posar en marxa un negoci.
Durant la sessió donarem a conèixer als assistents les accions, les eines i alguns dels professionals que participen en el programa , i resoldrem les qüestions que els propis emprenedors vulguin plantejar-nos. Inscripcions


 


Contacte:
Lupe Lorenzana
 

Telf.: 93 439 18 06
 Fax: 93 363 18 17
 SMS: 670 63 20 89

E-mail: l.lorenzana@fundacionprevent.com
 


Per garantir l’accessibilitat a la sessió, preguem ens indiqui si té alguna necessitat especial.

Assistència gratuïta per ordre d’inscripció.

  

 Lloc de celebració

 Fundació Prevent- Avda. Josep Tarradellas 14-18 - 3a Planta - 08029 Barcelona

 Les instal·lacions de Fundació Prevent són accessibles per persones amb mobilitat reduïda