dissabte, 27 d’octubre de 2012

CURSOS SUBVENCIONATS

Cursos dirigits prioritàriament a treballadors, però també per aturats.


CURSOS PRESENCIALS:

- GESTIÓ DE TRESORERIA

- PLANIFICACIÓ I INICIATIVA EMPRENEDORA EN PETITS NEGOCIS O MICROEMPRESES

- DIRECCIÓ DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL DE PETITS NEGOCIS O MICROEMPRESES

- GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ECONÒMICO-FINANCERA DE PETITS NEGOCIS I MICROEMPRESES.CURSOS DE TELEFORMACIÓ:

- ADMINISTRATOR

- DEVELOPMENT

-OCP EN PROGRAMACIÓ EN JAVA SE 7

- ORACLE DATABASE 11G   ADMINISTRATION I

- ORACLE DATABASE  1G SQL  FUNDAMENTALS

- TÈCNIC EN XARXES CISCO (ICDN I)


Data inici: 29.10.12


Més informació:

FOMENT FORMACIÓ
Av. francesc Cambó, 10
Barcelona
Tel.  93 484 12 32
Horari: de 9 a 21h de dilluns a divendres

www.fomentformacio.com

SERVEI D'ORIENTACIÓ


Necessites ajuda?

La situació social i econòmica actual fa que trobar feina cada vegada et resulti més complicat, ho sabem. Cal que sàpigues, però, que sempre ens convé tenir una mà amiga que ens ajudi i ens orienti quan ens sentim perduts o bloquejats.
Disposes de la millor versió possible del teu currículum? Fas front de manera correcta i satisfactòria les entrevistes laborals? Utilitzes adequadament Internet i saps gestionar bé la teva xarxa de contactes?
Si estàs desmotivat i ja no saps què fer o quin camí emprendre per aconseguir les teves metes professionals, podem ajudar-te. Recorda quepots sol·licitar una sessió personalitzada d'orientació, en matèria d'ocupació i/o formació, amb la nostra assessora Blanca Sanchez.
Fer-ho és molt fàcil, només cal que realitzis la teva consulta a través del següent formulari: http://www.barcelonesjove.net/serveis-comarcals/assessories-joves/assessoria-docupació
Digues-nos sobre quins aspectes necessites una atenció personalitzada, explica'ns quins són els teus dubtes i què t'inquieta o demana'ns consell si, simplement, et trobes perdut.
T'esperem.

CURS DE MONITOR DE TEMPS LLIURE


Curs de monitors de temps lliure
Del 9 de novembre al 2 de febrer hi haurà un curs de monitors de temps lliure al Centre Infantil i Juvenil Rellotge XXI. Les classes s’impartiran els divendres (de 16.00 a 21.00) i els dissabtes (de 9.00 a 14.00). El preu és de 190 euros. El termini d’inscripció romandrà obert fins que s’acabin d’omplir les places.
Més informació, al carrer del Rellotge, 21, al telèfon 93 392 10 46 i a l’adreça electrònica rellotgexxi@yahoo.es.

El Casal de Joves del Centre Infantil i Juvenil Rellotge XXI organitza també diverses activitats, tallers i sortides per a joves de secundària els dijous i els divendres de 18.30 a 20.30 hores. Aquesta oferta és gratuïta. 

Més informació:


Centre: Centre de Recursos per a Joves Rellotge XXI
CR DEL RELLOTGE 21
08923, SANTA COLOMA GRAMENET (BARCELONA)

Districte: 
VI     Barri: FONDO
Telèfons: 933921046
Fax: 
933921247


REEMPRESA

El Centre de Reempresa de Catalunya és un sistema generalitzat pel qual un empresari que vol cedir la seva empresa a un altre perquè continuï amb l'activitat té la informació al seu abast de com fer-ho, pot sol·licitar assessorament i col·laboració d'un consultor especialitzat i té un mercat transparent a Internet on fer la seva proposta ambassistència tècnica.

Més informació: http://www.reempresa.org/

ACTIVITATS XARXA EUROPA JOVE

recordeu que

Treballar a l'estranger

Mou-te pel món i practica la solidaritat

Fer un currículum en anglèsMÉS INFORMACIÓ:

http://www.barcelonesjove.net/europa

dijous, 25 d’octubre de 2012

BEQUES DE SUPORT A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA MARCA CATALUNYA DE L'AGÈNCIA CATALANA DE TURISME


15a PROMOCIÓ BEQUES DE SUPORT A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA MARCA CATALUNYA DE L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME (Resolució EMO/2128/2012)


Objecte de les beques:

Formar persones qualificades en aquest àmbit mitjançant la realització de pràctiques als centres de promoció turística de l’Agència Catalana de Turisme i punts d’informació turística de Catalunya.Requisits beneficiaris:

·         Tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea.
  • Posseir titulació universitària oficial de grau mitjà o superior, o estar en disposició d’obtenir-la mentre duri el període de presentació de sol·licituds.
  • Estar empadronat/da a Catalunya (antiguitat mínima >1 any a data publicació convocatòria).
  • Certificat nivell C català o equivalent.
  • No haver estar separat per expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques.
  • Ser menor de 30 anys a 22 d’octubre de 2012.
  • Tenir coneixements de castellà i de l’idioma/es oficial/s del país de destinació o del que habitualment s’utilitzi en les relacions professionals.


Distribució beques i requeriment idiomàtic:

                                   2 a Brussel·les (francès i anglès)
                                   1 a Frankfurt (alemany)
                                   1 a Londres (anglès)
                                   1 a Madrid (anglès)
                                   1 a Milà (italià)
                                   3 a París (francès)

L’import econòmic de les beques oscil·la entre els 14.788 € i els 22.418 € bruts per tot el període de vigència de la beca, i s’abonarà mensualment.

L’Agència Catalana de Turisme es fa càrrec del cost del primer viatge d’anada i de l’últim viatge de tornada


 El termini de presentació de sol.licituds finalitza el 19/11/12

Model normalitzat d’instància disponible a www.act.cat
Documentació a adjuntar: Declaracions responsables i currículum acadèmic i professional
Selecció dels aspirants

El procediment de selecció és el de concurrència competitiva i  consta de 3 fases:

1a) Prova escrita:

  • Coneixements generals sobre economia, turisme i del sector i/o mercats emissors i receptors
  • Resolució en l’idioma escollit d’un cas pràctic que representi una situació similar a la que es pot trobar el candidat en el desenvolupament de les seves tasques.

2a) Barem de mèrits:

§              Expedient acadèmic
§              Experiència a administració pública i/o empreses públiques en llocs relacionats amb el turisme o el seu sector.
§              Experiència en empreses privades turístiques o del sector turístic.
§              Titulació superior a l’exigida a la convocatòria.
§              Cursos, seminaris, màsters, relacionats amb l’objecte i informàtica de gestió.
§              Per impartir cursos, seminaris, ponències...
§              Altres mèrits (publicacions, parlar altre idioma a l’escollit...)

3a) Entrevista personal.

El termini de presentació de sol.licituds finalitza el 19/11/12

Model normalitzat d’instància disponible a www.act.cat
Documentació a adjuntar: Declaracions responsables i currículum acadèmic i professional

OFERTA DE TREBALL: CONDUCTOR DE CAMIÓN


Cooperativa de trabajo asociado que se dedica al transporte internacional de mercancías por carretera, ubicada en Reus, en fase de expansión, busca conductores de camión (trailer) que quieran entrar como socios transportistas a  la Cooperativa.

Ofrecemos las siguiente
- Relación estable con posibilidad de ser indifinida
- Trabajo continuado con buenas condiciones económicas.
- Facilidades para alquilar un camión
- Tarjeta de transporte navional i licencia comunitria
- Tarjetas para repostar con descuento
- Via-T i otros sistema de pago para autopistas
- Semi remolque de arrastre en buenas condiciones
- Profesionalidad y serie

Requisitos:
- Disponibilidad por estar tres semanas realizando rutas internacionales
(sin pasar por casa).
- Aportación al capital social de la cooperativa (se pueden dar facilidades)
- Documentación en rigor.
- Profesionalidad y seriedad.

Si le parece que le puede interesar esta oferta contacte con:

info@transaugusta.com
977276929 (en horari de 15:00h a 18:30h)

www.transaugusta.com


CONVOCATÒRIA IOC ANGLÈS: NIVELL BÀSIC I INTERMEDI


Propera convocatòria IOC anglès nivells bàsic i intermedi.Què és?

L'IOC Idiomes és l'oferta educativa de les Escoles Oficials d'Idiomes d'anglès no presencial en la modalitat online, integrada a l'Institut Obert de Catalunya per tal de facilitar l'extensió de l'oferta per tot el territori i garantir la qualitat dels ensenyaments.
L'IOC Idiomes assegura la formació del seu alumnat amb l'objectiu que aquest assoleixi progressivament el nivell Bàsic i Intermedi de les Escoles Oficials d'Idiomes i organitza els exàmens per a l'obtenció de les certificacions oficials corresponents.

dissabte, 20 d’octubre de 2012

PROGRAMA "JOVES PER L'OCUPACIÓ" DEL SOC


El Programa “Joves per l’ocupació” és un programa innovador de formació en alternança amb l’experiència pràctica en empreses. DESTINATARIS:
Joves entre 16 i 25 anys en situació d’atur amb baixa qualificació i/o dèficits formatius que han abandonat el sistema educatiu. Poden disposar del graduat en ESO o no. - Han d’estar inscrits a l’oficina de treball com DONO i han de complir tots els requisits legals per formalitzar un contracte. 

OBJECTIUS I ACTUACIONS:
Els principals objectius del programa “Joves per l’ocupació” és donar suport a l’experiència pràctica, la formació i l’aprenentatge de les persones joves, mitjançant la combinació d’un conjunt d’actuacions integrades que fomentin la seva inserció laboral en empreses i/o el seu retorn al sistema educatiu. Les actuacions a desenvolupar són:

1. Tutorització i acompanyament a la inserció:
consta d’un conjunt d’accions destinades a donar suport i orientar, de manera individualitzada, a la persona jove. Al llarg de tot el programa i combina mecanismes de diagnosi, informació, assessorament i motivació amb l’acompanyament a la inserció.

2. Actuacions de formació 
2.1. Formació professionalitzadora: Aquesta formació ha de tenir en compte les necessitats de les empreses del territori i incidir en els sectors amb més potencials per generar ocupació. Té una durada mínima de 200 i màxima de 350 hores.
2.2. Pràctiques formatives en entorn laboral no productiu: Es poden incloure pràctiques no laborals en entorn productiu com a activitat complementària a la formació. Les pràctiques contemplen la possibilitat d’un compromís de contractació laboral posterior.
2.3. Formació complementària: L’entitat local pot fer una formació complementària vinculada a la formació professionalitzadora amb la finalitat d’augmentar les oportunitats d’inserció laboral de les persones joves i adequar-se a les necessitats de les empreses susceptibles de contractar.
2.4. Formació per a l’obtenció del títol de graduat en l’ESO:
Aquesta actuació és necessària per a les persones que no disposin d’aquest titulació.


3. Experiència professional en empreses i entitats/ institucions sense afany de lucre mitjançant un contracte de treball:

Si voleu més informació aneu a la vostra Oficina de treball perquè ben aviat s'inciarà aquest programa.

AGÈNCIES DE COL·LOCACIÓ


AGÈNCIES DE COL·LOCACIÓ:


Per cercar informació sobre les diferents agències de col·locació que actuen a Catalunya de forma presencial, o a tot al territori estatal per medis telemàtics, cal accedir a la informació que es recull a la pàgina web del Sistema Nacional de Empleo. Es pot accedir a aquesta per dues vies:

1.A través de l’accés que s’ha creat a la web del SOC: http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/home.html
I dirigir-vos a l’apartat “Empreses i col·laboradors” situat a la part central superior de la pantalla.

2. Accedint directament a la web del Sistema Nacional de Empleo:
http://www.sistemanacionalempleo.es/

ACTIVITATS AL CIBERNÀRIUM DE BARCELONA ACTIVA


l CIBERNÀRIUN de BARCELONACTIVA, fan un munt d’activitats gratuïtes i no cal està empadronat a Barcelona.


Us recomano que entreu a: www.bcn.cat/cibernarium i mireu les activitats.

Entre d'altres:

 FORMACIÓ D’INICIACIÓ:
nostres usuaris que els aniria bé el CONNECTAT0
Taller perquè agafis confiança i practiquis les destreses fonamentals a l'hora de treballar amb ordinadors.
Monosessió   Sessió de 2 hora/es
01
Familiaritza't amb el PC, practica amb el sistema operatiu i adquireix les primeres habilitats informàtiques.
Monosessió   Sessió de 4 hora/es
02
Conceptes bàsics sobre Internet:com funciona, des de on i com connectar-se, què són els webs, els navegadors i els cercadors.
Monosessió   Sessió de 4 hora/es
03
Crea el teu compte de correu electrònic i familiaritza’t amb les seves funcions més habituals.
Monosessió   Sessió de 2 hora/es
04
Aprèn a adjuntar arxius i coneix les llistes de correu.
Monosessió   Sessió de 2 hora/es
05
Aprendrem què són els programes i els arxius, així com a navegar amb seguretat per la Xarxa.
Monosessió   Sessió de 4 hora/es
06
Coneix les característiques de la Internet actual: què és el 2.0, les webs participatives i les xarxes socials.
Monosessió   Sessió de 4 hora/es
07
Porta el teu CV en format digital i aprèn a enviar-lo mitjançant els principals portals web d'ofertes d'ocupació, i a utilitzar les xarxes socials i altres recursos amb la mateixa finalitat.
Monosessió   Sessió de 4 hora/esEl Cibernàrium està molt a prop de la línea I  del metro de Barcelona (vermella): “Glòries”.

CURSOS GRATUÏTS A LA UNED

Enllaç cursos gratüits de l’UNED

dijous, 18 d’octubre de 2012

CURSOS CER-TIC DEL SOC


L’any 2011 es va engegar el programa CerTIC 2011 i com que el SOC n’ha fet una valoració positiva, torna a apostar per aquesta formació semipresencial.

Aquests cursos de preparació a la certificació oficial en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són accions que s’imparteixen en la modalitat semi presencial i que tenen com a finalitat preparar a l’alumnat en el marc de les TIC mitjançant programes i currículums oficials dissenyats per organitzacions referents d’aquest sector; millorar la capacitació professional i la qualificació professional; afavorir la inserció laboral dels treballadors/ores prioritàriament en situació d'atur.
Aquestes accions formatives són totalment gratuïtes per l’alumnat, ja que la subvenció es cofinançada pel SOC i el Fons Social Europeu i cobreix el 100% de les despeses.
Per poder participar en aquestes accions, cal que l’alumnat estigui inscrit a les Oficines de Treball de la Generalitat i compleixi els requisits que estableixi cada programa formatiu.

Les persones interessades en inscriure’s en aquests cursos poden consultar i tramitar la sol·licitud d’inscripció a la pàgina www.oficinadetreball.gencat.cat o bé adreçar-se a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OT) corresponent. 
Les accions formatives tenen una part teòrica presencial, que es farà al centre de formació i una part a distància, mitjançant la plataforma, l’accés a la qual serà facilitat a l’alumnat per l’empresa PUE.

Calendari 

§  Inici de les preinscripcions: 18 d’octubre del 2012
§  Fi de les preinscripcions: novembre del 2012
§  Durada dels cursos: de novembre a desembre de 2012

Aquí teniu l'enllaç a la web on hi ha molta més informació.

COACH CONGRESS

El 16  17 de novembre escelebrarà a Barcelona el COACH CONGRES.


Més informació: www.coachcongress.com

PASSIÓ PER LA CUINA

Grameimpuls obre l'espai Passió per la cuina per a tothom que vulgui aprendre o millorar els coneixements culinaris.
Hi haurà un curs pràctic amb un programam propi de l'estació de cuina tradicional catalana, productes de proximitat (el calamar), cuina del Perú i rebosteria amb pasat sablé.

Les classes s'impartiran els dijous de 17.30 a 20h a la cuina de l'escola de Restauració (totalmente renovada), del 18 d'octubre al 15 de novembre.


El preu és de 80€


INSCRIPCIONS:
Grameimpuls
C. rafael Casanova, 40  de 9 a 14h
Tel. 93 4661565
info@grameimpuls.es

dimecres, 17 d’octubre de 2012

ACTE "PRODUCTES FINANCERS PER A L'ECONOMIA SOCIAL"


Acte “Productes financers per a l’economia social” que se celebrarà el proper 19 d’octubre a Casa Àsia (Av. Diagonal 373).
Creiem que pot ser una jornada molt profitosa per donar a conèixer instruments financers que estan a disposició de les empreses i entitats de l’economia social que poden ser de gran utilitat en l’actual situació de restricció creditícia per a les empreses.
Així mateix, comptarem amb la participació d’Oriol Amat, catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la UPF i membre de la CNMV, que ens oferirà una ponència sobre “el perfil financer de l’economia catalana i de l’economia social”
Us adjuntem el programa de l’acte. Per inscriure’s a la jornada cal enviar un correu electrònic inscripcionscoop.emo@gencat.cat 

SEMINARIS DE CREACIÓ D'EMPRESES INNOVADORES A SOLSONA


INNOVADORES

___Descripció del curs:
Seminaris de creació d’empreses innovadores.

Diploma pels assistents que assisteixin  al 80% de les sessions.
___ Programa del Curs (12 h.):
UNITAT
OBJECTIUS COMUNICATIUS
CONFERENCIANTS
SESSIÓ 1
(8 de novembre)
La creació de l’empresa : de la idea al Projecte
Manuel Alonso (UDL)
SESSIÓ 2
(15 de novembre)
Innovació i estratègia empresarial
Joan Buchaca (Patronat de Promoció Econòmica)
SESSIÓ 3
(22 de novembre)
Màrqueting empresarial
Eduard Cristóbal (Udl)
SESSIÓ 4
(29 de novembre)
Management i lideratge
Sara Sampedro (Consorci de Promoció Econòmica)
Gustau Dos Santos (Institut Municipal d’Ocupació LLEIDA)
SESSIÓ 5
(13 de desembre)
Les TIC aplicades al món de l’empresa
Àlex Surroca (USE IT)
SESSIÓ 6
(20 de desembre)
Elaboració del pla financer. Finançament empresarial
Salvador Pifarré (Globalleida)

DATES i HORARI:
Novembre: 8, 15, 22 i 29
Desembre: 13 i 20
De 19.00 a 21.00 h (dijous)
QUOTA D'INSCRIPCIÓ:
Seminaris gratuïts
INSCRIPCIONS:
Per formalitzar la preinscripció, s'ha d'enviar un correu electrònic a  l’adreça telecentre@ctfc.es, o be trucar al Telecentre (973 481752) amb les dades de l’alumne  i especificant les sessions a les quals es vol assistir.
LLOC DE REALITZACIÓ :
CTFC. Pujada del Seminari s/n. Solsona.
SECRETARIA:
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya . Pujada del Seminari s/n . 25280 Solsona . 973 481752 . fax 973 481392 telecentre@ctfc.cat