dijous, 7 d’abril de 2016

“el teu treball EURES-FSE”

Fa alguns mesos es va publicar una normativa estatal que regulava uns ajuts adreçats a persones que  han decidit marxar a treballar a un altre país de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) “el teu treball EURES-FSE”

 Trobareu  una notícia al web sobre aquests ajuts.

Persones destinatàries:
Persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació amb nacionalitat espanyola o de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, de l’EEE, o Suïssa i que tinguin residència legal a Espanya, que optin a un contracte de treball, contracte de pràctiques o de formació de durada igual o superior a sis mesos en un país europeu diferent al de la seva residència habitual.
 Tipus d’ajuts i quanties:
  • Per assistir a una entrevista laboral (entre 100 € i 300 €, en funció de la distància)
  • El trasllat per incorporar-se a un lloc de treball (entre 600 € i 1.200 € segons el país de destinació)
  • La realització d'un curs en idiomes, que estigui vinculat a la incorporació a un lloc de treball (el cost real declarat amb un màxim de 1.200 €)
Els ajuts són compatibles entre si.

Presentació i gestió de les sol·licituds:
Els formularis de sol·licitud així com més informació sobre el programa es troben disponibles a laWeb del SEPE. T
La persona candidata ha de sol·licitar l’ajut abans de realitzar la entrevista, la incorporació al lloc de treball o el curs d’ idiomes. I ho farà mitjançant el formulari corresponent. En el cas de sol·licitar curs d’idiomes, a més, haurà d’aportar document justificatiu de la necessitat del curs.

L’assessor/a Eures informarà a la persona sol·licitant de la forma de presentació de la sol·licitud. La sol·licitud s’adreçarà a la “Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, Subdirección General de Políticas Activas de Empleo, Oficina Nacional de Coordinación EURES España, c/ Condesa de Venadito, nº 9, 28027 Madrid”.
Aquests ajuts seran gestionats pel SEPE, a efectes de tramitació i pagament. No obstant, els EURES Assessors/es de cada província, hauran de confirmar l’oferta i signar els corresponents formularis.

MÉS INFORMACIÓ A LA TEVA OFICINA DE TREBALL!!!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada