dimarts, 16 de febrer de 2016

CURS: onar a conèixer de forma global la figura de l'empresari individual o treballador autònom, des de totes les seves vessants

Grameimpuls, en col·laboració amb els Ajuntaments de Badalona i Sant Adrià de Besòs, organitza aquesta formació per donar a conèixer de forma global la figura de l'empresari individual o treballador autònom, des de totes les seves vessants, analitzant tots els seus drets i obligacions i incidint en els ajuts, beneficis fiscals i de seguretat social.

En el marc del treball autònom, el 20 d'octubre del 2007 es va publicar la nova llei de l'estatut del Treball autònom. Fruit d'aquesta publicació s'ha desplegat tot un seguit de normes, lleis, reials decrets i ordres, que van millorant cada dia el treball autònom. Molta d'aquesta normativa no es coneix, donada la seva especificitat i escassa publicació de la mateixa.

Us detallem el resum de continguts de les sessions, que seran presentades per Sandra Zapatero i Vanessa López:

Sessió 1
Donar a conèixer la figura de l'empresari individual: obligacions i tràmits de constitució.
        Anàlisi de la figura de l'empresari individual: avantatges i inconvenients en relació a altres formes jurídiques.
        Coneixement de les obligacions i tràmits de constitució de l'autònom des d'una vessant pràctica, per tal que, la persona emprenedora pugui gestionar-los per si mateixa.

Sessió 2
Abast de la llei de l'estatut del treball autònom
        Estar informat de la Llei de l'estatut del treball autònom i totes les normes que la desenvolupen, tot incidint, mitjançant exemples, l'aplicació pràctica de les novetats de les quals més fruit es pot extreure.
        Coneixement dels principals ajuts, subvencions, beneficis fiscals i bonificacions de la seguretat social.
        Donar pautes per a la formació i gestió d'impagats.


Les sessions, de 3 hores de durada, tindran lloc el dies 22 i 29 de febrer, de 16.00 a 19.00, al Servei de Foment Empresarial de Grameimpuls(avinguda Generalitat, 99-101 de Santa Coloma de Gramenet). L'assistència serà gratuïta prèvia inscripció ja que les places són limitades. La inscripció es pot tramitar amb el Servei de Foment Empresarial al telèfon 93 466 52 24, presencialment a l'adreça abans esmentada, o bé enviant un correu a formacue@grameimpuls.cat. Serà imprescindible aportar nom i cognoms, DNI/NIE, telèfon, adreça postal i adreça electrònica, així com d'altres dades complementàries: situació laboral, data de naixement, població de residència, darrers estudis oficials cursats i, si es té empresa creada, el nom i la forma jurídica de la mateixa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada