dilluns, 8 de febrer de 2016

Concurs públic per a la borsa de treball d'auxiliars administratius/ves - Àrea Metropolitana de Barcelona

Concurs públic per a la borsa de treball d'auxiliars administratius/ves  - Àrea Metropolitana de Barcelona


El gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per decret de data 13 de gener de 2016, ha resolt convocar concurs públic per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ives, del grup C, subgrup C2, nivell 9 de complement de destinació, per a possibles nomenaments temporals a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i als seus organismes autònoms.

Les bases del concurs i el procediment per presentar les sol·licituds corresponents estan publicades al web de l'Entitat: www.amb.cat.


Barcelona, 22 de gener de 2016 El secretari general, Sebastià Grau Àvila


FONT: BOP  Dimecres, 3 de febrer de 2016

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada