dijous, 27 de desembre de 2012

Prova per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat de diversos idiomes. Convocatòria ordinària (juny)


Prova per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat de diversos idiomes. Convocatòria ordinària (juny)
El Departament d'Ensenyament organitza les proves ordinàries del curs 2012-2013 per a l'obtenció delcertificat de nivell intermedi i el certificat de nivell avançat de diversos idiomes. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa.

La inscripció dóna dret a fer un únic examen que consta d'una prova escrita i una prova oral.

Per presentar-se a les proves cal acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO (o nivell equivalent) i tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l'any de la inscripció a la prova. Només han de fer la inscripció les persones candidates de règim lliure.

La quantitat de places màximes ofertes es fixa d'acord amb les disponibilitats d'espai i de professorat de cada EOI. La inscripció es cobreix d'acord amb l'ordre de demanda i es tanca en el moment que es cobreixen les disponibilitats màximes de cada centre.
Calendari
·         Inscripciódel 25 de febrer (a partir de les 9 h) fins a l'1 de març de 2013.
·         Termini per pagar la taxa d'inscripció: fins al 4 de març de 2013.
·         Publicació de la llista provisional de persones inscrites: a partir del 12 de març de 2013.
·         Data límit per comunicar (al telèfon 012 o al Departament d'Ensenyament) errades en les dades de la inscripció: 15 de març de 2013.
·         Data límit per comunicar (al Departament d'Ensenyament) errades en les dades personals: 15 de març de 2013.
·         Publicació de la llista definitiva de persones inscrites: a partir del 20 de març de 2013.
·         Termini per presentar la documentació al centre: des del moment de fer efectiu el pagament de la taxa fins al 5 d'abril de 2013.
·         Prova escrita i prova d'expressió i interacció oral: consulteu Dates i horaris de les proves.
·         Publicació dels resultats de les proves: 27 de juny de 2013 (a partir de les 12 hores), també es publica a l'EOI on s'ha fet la prova.
·         Termini per presentar reclamacions: des de la publicació dels resultats fins al 28 de juny de 2013.


Dates i horari de les proves


Horari

·         Convocatòria de matí: 9.30 hores. La prova comença a les 10 hores.
·         Convocatòria de tarda: 15.30 hores. La prova comença a les 16 hores.

Dates de les proves escrites

Certificat de nivell intermedi
·         Alemany: 5 de juny de 2013, a la tarda.
·         Anglès: 31 de maig a la tarda o 6 de juny al matí (la persona aspirant de règim lliure ha de comprovar durant el mes de maig a l'EOI on s'ha d'examinar a quina convocatòria s'ha de presentar).
·         Àrab: 6 de juny de 2013, a la tarda.
·         Espanyol per a estrangers: 5 de juny de 2013, al matí.
·         Francès: 4 de juny de 2013, a la tarda.
·         Italià: 6 de juny de 2013, a la tarda.
·         Rus: 10 de juny de 2013, a la tarda.

Certificat de nivell avançat
·         Alemany: 18 de juny de 2013, a la tarda.
·         Anglès: 14 de juny de 2013, a la tarda.
·         Àrab: 18 de juny de 2013, a la tarda.
·         Espanyol per a estrangers: 14 de juny de 2013, al matí.
·         Francès: 10 de juny de 2013, a la tarda.
·         Italià: 14 de juny de 2013, a la tarda.
·         Rus: 19 de juny de 2013, a la tarda.


Més informació: www.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada