dijous, 27 de desembre de 2012

CONVOCATÒRIA PER INSCRIURE’S A LA BORSA DE TREBALL DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA PER A LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DE CARÀCTER TEMPORAL1. Objecte de la convocatòria
És objecte d'aquesta convocatòria disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants, substitucions o qualsevol altra situació que es produeixi al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)


3. Estructura de la borsa: categories professionals
La borsa de treball estarà constituïda amb les persones que constin admeses a les categories professionals següents:

Tècnic de normalització lingüística (TNL)
Administratiu/va
Telefonista - recepcionista
Conserge
4.4. Termini de presentació
El termini per a la presentació del full d’autobaremació (per als participants de la borsa vigent i per als nous participants) serà el 6 de gener de 2013 a l’adreça de correu electrònic gestio.llocs@cpnl.cat

5. Resolució de la convocatòria
5.1. El dia 21 de gener de 2013 es farà pública, al web del CPNL, a l’espai habilitat per la borsa de treball www.cpnl.cat/personal la llista provisional de les persones admeses i excloses amb la puntuació provisional. 

Més informació: www.cpnl.cat


  SERVEIS CENTRALS DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA ( C/ MALLORCA , 272, 8a PLANTA , TEL. 93 272 31 00 DE BARCELONA )

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada