diumenge, 13 de desembre de 2015

ESPECIALITATS DELS CURSOS DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

TROBAREU TOTES AQUESTES ESPECIALITATS!!! (la columna de la dreta és el nivel del Certificat de professionalitat).

Cal prestar molta atenció als requisits d’accés dels cursos:
Nivell 1. No hi ha requisits d’entrada
Nivell 2.  Els principals requisits són tenir:
-Títol d’educació secundària obligatòria o haver superat la prova d’accés als CFGM.
-Complir els requisits acadèmics d’accés als CFGM.
-Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.
-Certificat de professionalitat de nivell 2. O un de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional a la qual es vol accedir.
Nivell 3. Els principals requisits són tenir:
-Títol de batxiller o haver superat la prova d’accés als CFGS.
-Complir els requisits acadèmics d’accés als CFGS.
-Haver superat la prova d’accés a la Universitat per majors de 25 i/o 45 anys.

-Tenir un Certificat de Professionalitat del nivell 3. O un de nivell 2, de la mateixa família i àrea professional. 

Podeu fer la preinscripció on-line!
ADGA12DCP Auxiliar d'empleat/ada d'oficina 2
ADGA13DCP Administratiu/va amb informàtica empleat/da d'oficina 2
ADGD0108 Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria 3
ADGD0110 Assistència en la gestió dels procediments tributaris 3
ADGD0208 Gestió integrada de recursos humans 3
ADGD0210 Creació i gestió de microempreses 3
ADGD0308 Activitats de gestió administrativa 2
ADGF01 Anglès financer 3
ADGG0108 Assistència a la direcció 3
ADGG0208 Activitats administratives en la relació amb el client 2
ADGG0308 Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines 3
ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals 1
ADGG0508 Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents 1
ADGI11DCP Telefonista recepcionista de oficina 2
ADGN0108 Finançament d'empreses 3
ADGX01 Anglès: gestió comercial 3
ADGX02 Francès: gestió comercial 3
ADGX03 Alemany: gestió comercial 3
ADGZ82 Gestió bàsica de societats laborals 2
ADGZ86 Tècnic/a en control de qualitat (normes ISO) 3
AFDA0110 Condicionament físic en grup amb suport musical 2
AGAJ0108 Activitats auxiliars en floristeria 1
AGAJ0110 Activitats de floristeria 2
AGAO0108 En vivers, jardins i centres de jardinaria 1
AGAO31DCP Auxiliar de jardineria i centres de jardineria 2
AGAO53DCP Operari/ària de vivers i jardins 2
AGAR0209 Activitats auxiliars en aprofitaments forestals 1
AGAR0309 Activitats auxiliars en conservació i millora de forests 1
ARGD02 Disseny modificació de plànols 2D 3D 3
ARGD03 Disseny mecànic modelat i parametritzat de peces 3
ARGD04 Disseny de plànols i esquemes d'automatismes elèctrics 3
ARGG0110 Disseny de productes gràfics 3
ARGI0109 Impressió òfset 2
ARGI0209 Impressió digital 2
ARGN0110 Desenvolupament de productes editorials multimèdia 3
COMA13DCP Mosso/a de magatzem i reposador/a 2
COML0109 Trànsit de mercaderies per carretera 3
COML0110 Activitats auxiliars de magatzem 1
COML0209 Organització del transport i la distribució 3
COML0210 Gestió i control de l'aprovisionament 3
COML0309 Organització i gestió de magatzems 3
COMM0110 Màrqueting i compravenda internacional 3
COMM0112 Gestió de màrketing i comunicació 3
COMT0112 Activitats de gestió del petit comerç 2
COMT0210 Gestió administrativa i financera del comerç internacional 3
COMT0211 Activitats auxiliars de comerç 1
COMT0411 Gestió comercial de vendes 3
COMV0108 Activitats de venda 2
ELEE0108 Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques 1
ELEE0109 Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió 2
ELEE0310 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis 3
ELEM0311 Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial 2
ELEQ0111 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics 1
ELER07DCP Auxiliar de muntatge i manteniment elèctric 2
ELER11 Manteniment d'instal·lacions automatitzades controlades per autòmats programables 2
ELES0108 Muntatge i manteniment d´infraestructures de telecomunicacions en edificis 2
ELES0208 Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis 1
ELES0209 Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades 2
ENAC0108 Eficiència energètica d'edificis 3
ENAE0108 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltàiques 2
ENAE0208 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques 2
ENAT0108 Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua 2
FMEC0110 Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG 2
FMEC0210 Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG 2
FMEE0108 Operacions auxiliars de fabricació mecànica 1
FMEH0109 Mecanització per arrencament de ferritja 2
FMEM0109 Gestió de la producció en fabricació mecànica 3
FMEM42DCP Operador de màquines eines i manipulats de subconjunts 2
IFCD0110 Confecció i publicació de pàgines web 2
IFCD0112 Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals 3
IFCD0210 Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web 3
IFCT0108 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics 1
IFCT0109 Seguretat dels sistemes d'informació 3
IFCT0110 Operació de xarxes departamentals 2
IFCT0209 Sistemes microinformàtics 2
IFCT0210 Operació de sistemes informàtics 2
IFCT0309 Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics 2
IFCT0310 Administració de bases de dades 3
IFCT0410 Administració i disseny de xarxes departamentals 3
IFCT0509 Administració de serveis d'internet 3
IFCT0609 Programació de sistemes informàtics 3
IFCT0610 Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients 3
IFCX61DCP Missatger/a conserge extern 2
IMAI0108 Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica 1
IMAR0108 Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques 2
IMAR0208 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció 2
IMAR0408 Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques 2
IMPE0108 Serveis auxiliars d'estètica 1
IMPP0108 Cures estètiques de mans i peus 2
IMPP0208 Serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatge 2
IMPQ0108 Serveis auxiliars de perruqueria 1
IMPQ0208 Perruqueria 2
IMSV0209 Desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia interactius 3
INAF0108 Fleca i brioixeria 2
INAF0109 Pastisseria i confiteria 2
INAH0109 Elaboració de vins i licors 2
INAI0208 Sacrifici, preparació de la canal i especejament d'animals 2
INAJ0109 Peixateria i elaboració de productes de la pesca i l'aqüicultura 2
INAN5006 Tècnic/a de control de qualitat alimentària 3
QUIA0108 Assaigs físics i fisicoquímics 3
QUIA0208 Assaigs microbiològics i biotecnològics 3
QUIE0108 Operacions bàsiques en planta química 2
QUIE0308 Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics 1
QUIL0108 Anàlisi química 3
QUIM0109 Elaboració de productes farmacèutics i afins 2
QUIM0309 Operacions de condicionament de productes farmacèutics i afins 2
SEAD0112 Vigilància, seguretat privada i protecció de persones 2
SEAG0108 Gestió de residus urbans i industrials 2
SEAG0109 Interpretació i educació ambiental 3
SEAG0110 Serveis per al control de plagues 2
SEAG0209 Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials 1
SEAG0211 Gestió ambiental 3
SEAU04DCP Operari/ària de neteja viària 2
SSCE01 Anglès (A1) 1
SSCE0110 Docència de la formació professional per a l´ocupació 3
SSCE02 Anglès (A2) 1
SSCE03 Anglès (B1) 1
SSCE04 Anglès (B2) 2
SSCG0109 Inserció laboral de persones amb discapacitat 3
SSCG0111 Gestió de trucades de teleassistència 2
SSCG0209 Mediació comunitària 3
SSCI0109 Treball Domèstic 1
SSCM0108 Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals 1
SSCS0108 Atenció sociosanitària a persones al domicili 2
SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials 2
TCPF0109 Retocs i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell 1
TMVC01 Anglès: bàsic de transport 2
TMVC21 Conductor/a de vehicles classe B 2
TMVC31 Conductor/a de vehicles classes C1-C 2
TMVC32 Conductor/a de camions amb remolc classe E 2
TMVC41 Conductor/a de vehicles classe D 2
TMVC43 Transport de viatgers per carretera (CAP) 2
TMVC44 Transport de mercaderies per carretera (CAP) 2
TMVG0109 Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles 1
TMVG0209 Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles 2
TMVG0309 Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils 2
TMVG0409 Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars 2
TMVL0109 Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles 1
TMVL0209 Manteniment d'elements no estructurals de carrosseria de vehicles 2
TMVL0509 Pintura de vehicles 2
TMVU0210 Operacions auxiliars de manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo


Més informació: a la teva OFICINA DE TREBALL
1

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada