divendres, 11 de desembre de 2015

CURS MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL 2015 ADREÇATS A TREBALLADORS EN SITUACIÓ D’ATUR pel Servei d’Ocupació de Catalunya SOC


MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES (IMAR0108) 21/12/2015 – 10/06/2016 (550 hores)REQUISITS D'ACCÉS Estar en possessió de: Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària. Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2. Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al que es vol accedir. Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives. Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys. En el cas dels i de les alumnes que no puguin aportar la documentació acreditativa per a complir els requisits, l’entitat haurà de verificar que tenen els coneixements formatius o professionals suficients que els permetin cursar la formació amb aprofitament i hauran d’incorporar la documentació a l’expedient que ho acrediti.


 XALOC Av. Gran Via 100. L’Hospitalet de Llobregat Informació al 93.335.16.00

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada