dissabte, 21 de novembre de 2015

IV Edició Projecte “Treballar i estudiar a Alemanya”. Sessions informatives

IV Edició Projecte “Treballar i estudiar a Alemanya”. Sessions informatives

La Fundació per la Formació i l’Estudi Paco Puerto de CCOO de Catalunya i la Cambra d’Oficis de Colònia han presentat, per quart any consecutiu, un nou projecte que té com a objectiu incorporar setze persones a un lloc de formació dual a Alemanya, assolir competències professionals i accedir així a una ocupació de qualitat.
La formació dual es una modalitat de formació professional que es realitza a l’empresa i a un centre educatiu. Les empreses s’encarreguen dels aspectes pràctics de l’ocupació i el centre de formació professional imparteix un ensenyament on es treballen els aspectes teòrics de la professió.
Aquest projecte de mobilitat té una durada de tres anys en règim de formació dual (3-4 dies de formació a les empreses i la resta al centre de formació). El període formatiu està finançat al 100% i inclou: estudis tècnics, complements d’alemany i tutor pedagògic.
Les persones seleccionades faran un curs d’alemany de 600 hores a Barcelona, amb l’objectiu d’assolir el nivell B1 del Marc Europeu Comú de referència de les llengües. Posteriorment a la seva realització, faran una primera estada a Colònia de sis setmanes on l’alumne treballarà a l’empresa seleccionada i, a la vegada, farà un curs de llengua alemanya. Posteriorment, es realitzarà la incorporació definitiva al projecte, a data 31 d’agost de 2016.
Requisits per participar al programa
 • Joves aturats entre 18 i 27 anys.
 • Ser ciutadà de la Unió Europea o tenir permís de treball vàlid a la Unió Europea.
 • Títol d’Educació Secundaria Obligatòria, Cicle Formatiu Grau Mitjà o Grau Superior.
 • Carnet de conduir (valorable).
 • Capacitat d’organització i autonomia.
 • Interès en Alemanya, el seu idioma i la cultura
QUÈ OFEREIXEN?
 • Formació 100% subvencionada amb un curs d’alemany de 600 hores.
 • Una vegada a Colònia, l’aprenent/a rebrà mensualment les ajudes del programa a través de dues entitats: per un costat, l’empresa i per un altre costat, el govern alemany. Aquestes ajudes sumen un total de 818 € mensuals.
 • Viatges pagats (anada i tornada), tant pel que fa a la incorporació a les pràctiques com pel que fa a la incorporació definitiva a la formació professional dual.
 • En aquest període, l’aprenent/a haurà de complementar la seva formació en llengua alemanya. Aquesta formació es realitzarà durant una tarda a la setmana i dissabte al matí.
 • L’aprenent/a està assegurat i cotitza a la Seguretat Social des del primer dia que comença la formació dual a Colònia.
 • Amb aquest salari, els/les aprenents/es hauran de pagar el seu allotjament, menjars i despeses personals.
NÚMERO I PERFILS PROFESSIONALS DEMANATS
 • 8 Tècnics/ques de neteja de superfícies i mobiliari: Realitza tasques de neteja i manteniment de superfícies i mobiliari en edificis i locals, seleccionant les tècniques, utensilis, productes i màquines per garantir la higienització, conservació i manteniment.
 • 4 Tècnics/ques instal·ladors en electricitat: Realitza tasques de muntatge, manteniment i reparació d’instal·lacions elèctriques, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, complint la normativa vigent.
 • 4 Tècnics/ques instal·ladors en producció de calor (climatització i aigua): Realitza tasques de muntatge, manteniment i reparació d’instal·lacions de climatització i aigua, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, complint la normativa vigent.
PROCÉS DE SELECCIÓ
Al voltant del 15 de desembre es farà la selecció dels candidats que iniciaran el curs d’alemany de 600 hores que es realitzarà de gener a juliol de 2015. Es valorarà competència lingüística per assolir nivell B1 d’alemany i perfil professional.
Es realitzarà també una entrevista personal a cada persona interessada. Una vegada entrevistats els candidats, es comunicarà els candidats seleccionats així com els que formaran part de la llista d’espera.
ON I QUAN ES FARÀ ELS CURS?
El curs es realitzarà a les instal·lacions de la Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto de Barcelona a Via Laietana, 16-18, 8ª planta. La data d’inici serà el dilluns 11 Gener i la data de finalització el divendres 1 de Juliol de 2015
FASES DEL PROJECTE
 • 9 ó 11 de desembre de 2015. Sessió informativa i primera fase de selecció.
 • Setmana 14 de desembre. Entrevista personal i segona fase de selecció.
 • 18 de desembre. Comunicació candidats/des seleccionats i en llista d’espera.
 • 11 de gener de 2016. Inici curs alemany (600 hores).
 • 01 de juliol de 2016. Fi curs alemany.
 • 11 de juliol de 2016. Viatge a Colònia. Inici pràctiques i curs alemany.
 • 20 d’agost de 2016. Tornada a Barcelona.
 • 31 d’agost de 2016. Viatge a Colònia. Inici formació professional dual.
T’INTERESSA?
Inscriu-te a qualsevol de les dues sessions informatives que realitzaran els següents dies:
 • 1ª Sessió informativa. Dia 9 de desembre a les 11 hores a l’edifici de CCOO Catalunya, Via Laietana 16-18, 1ªplanta, sales 11-12-13. Per tal de poder assistir, t’has de preinscriure al següent enllaç.
 • 2ª Sessió informativa. Dia 11 de desembre a les 11 hores, a l’edifici de CCOO Catalunya, Via Laietana 16-18, 1ªplanta, sales 11-12-13. Per tal de poder assistir, t’has de preinscriure al següent enllaç.
Si tens qualsevol dubte sobre el projecte, pots dirigir-te a l’adreça de correu electrònicfppuerto@ccoo.cat amb l’assumpte “Treballar i estudiar a Alemanya”.

FONT: www.barcelonesjove.net

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada