dijous, 2 de febrer de 2017

CURS ADMINISTRACIÓ I DISSENY DE XARXES DEPARTAMENTALS

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL 2016 ADREÇATS A TREBALLADORS EN SITUACIÓ D’ATUR (pel Servei d’Ocupació de Catalunya - SOC)

ADMINISTRACIÓ I DISSENY DE XARXES DEPARTAMENTALS (IFCT0410) 07/02/2017 – 06/10/2017 (630 hores)


REQUISITS D'ACCÉS
 Estar en possessió de:
1. Títol de Batxiller.
 2. Certificat de professionalitat de nivell 3 .
3. Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
4. Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
5. Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys. E

n el cas dels i de les alumnes que no puguin aportar la documentació acreditativa per a complir els requisits, l’entitat haurà de verificar que tenen els coneixements formatius o professionals suficients que els permetin cursar la formació amb aprofitament i hauran d’incorporar la documentació a l’expedient que ho acreditiXALOC Av. Gran Via 100. L’Hospitalet de Llobregat Informació al 93.335.16.00

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada