dijous, 22 de gener de 2015

CURS DE MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

Cursos
Subvencionats
CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL 2014
ADREÇATS A TREBALLADORS EN SITUACIÓ D’ATUR
(pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació juvenil)


MUNTATGE I MANTENIMENT
D’INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES
(IMAR0108)
26/01/2015 – 08/06/2015 (550 hores)

REQUISITS D'ACCÉS
Estar en possessió de:
1. Títol de graduat en educació secundària obligatòria
2. Certificat de professionalitat del mateix nivell (2) del mòdul o certificat de professionalitat al
qual es vol accedir.
3. Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol
accedir
4. Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
5. Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà
6. Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys
En el cas dels i de les alumnes que no puguin aportar la documentació acreditativa per a complir els
requisits, l’entitat haurà de verificar que tenen els coneixements formatius o professionals suficients
que els permetin cursar la formació amb aprofitament i hauran d’incorporar la documentació a
l’expedient que ho acrediti 


XALOC
Av. Gran Via 100. L’Hospitalet de Llobregat
Informació al 93.335.16.00

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada