dissabte, 21 de gener de 2017

FORMACIÓ en l’àmbit de la restauració, com a“Cambrers/res de restaurant”.

a Creu Roja Barcelonès Nord iniciem un  nou procés per seleccionar a 20 joves que es formaran en l’àmbit de la restauració, com a“Cambrers/res de restaurant”.
L’inici està previst per mitjans del mes de febrer.

La formació tècnica tindrà una durada aproximada d’unes 180 hs (entre teoria i pràctiques en empreses). La part tècnica es complementa amb d’altres accions que s’emmarquen dins d’aquest itinerari formatiu:

-             Mòdul de manipulador/a aliments (4 hs)
-              Mòdul de prevenció riscos laborals (6 hs)
-              Curs d’Anglès (40 hs)
-              Curs de català específic per aquest sector (20 hs)
-              Taller de competències transversals (10 hs): orientació al client, treball en equip, capacitat de relació, resolució de conflictes, organització pròpia...
-              Taller de competències bàsiques (10 hs): habilitats comunicatives, compliment de normes, confiança en un mateix, raonament matemàtic...
-              Taller de NNTT (20 hs)
-              Taller de Recerca de Feina (25 hs)
-              Acompanyament personalitzat en el procés de recerca de feina.


Els requisits per poder participar son:

-              Tenir entre 18 i 29 anys i estar donat/da d’alta al Sistema de Garantia juvenil
-              Imprescindible bon nivell de castellà i molt valorable coneixement de català.
-              Motivació per formar-se i per treballar en aquest sector.


Més informació:
 Creu Roja a Barcelonès Nord
Avda. 
Alfons XIII, 349
08918 Badalona
T +34 93 464 06 09 ext. 31415
F +34 93 464 50 01
[http://www.facebook,com/CreuRojaBarcelonesNord]www.facebook,com/CreuRojaBarcelonesNord

1 comentari: